Kedves szerzőnk: Nora Roberts
Kellemes olvasást kívánunk!

Heti kétszer új részeket közlünk kedvenc íróink regényeiből. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az online regények szerzői joga értelmében a történetek kizárólag olvasásra engedélyezettek. Azok magánhasználaton kívüli másolása, terjesztése, közzététele büntetőjogi felelősséget von maga után!

Baby Orang Utan hanging from a rope

Miss Bell eljegyzése

14. FEJEZET

Miközben Sophia néni mogorván méricskélte, Mrs. Akolov a kanapé melletti kis asztalhoz masírozott, felkapott egy okulárét, és az özvegy grófné kezébe nyomta.
– Lady Ruszanov, ezt fel kell tennie.
Sophia néni vékony orrnyergére helyezte a szemüveget. A következő pillanatban szeme elkerekedett, és széles mosolya eltüntette az ajka szegletében megbújó ráncokat.
– Bocsássa meg a gorombaságom, Miss Bell! Állandóan elfelejtem feltenni a szemüvegem. Anélkül sajnos az orromig sem látok, és azt mondják, rémisztően festek, amikor hunyorgok.
Ahogy Sophia néni felállt, szoknyája többrétegű fekete csipke- és selyemfelhőként omlott alá. Amikor Elizához lépett, hatalmas gyémántgyűrűin megcsillant az ablakokon beáramló reggeli napfény. Alacsonyabb volt Elizánál, ám léptei ruganyosnak tűntek, és amikor kerek arca mosolyra derült, éveket fiatalodott. Megfogta Eliza kezét, de abban a pillanatban el is borzadt.
– Ó, gyermekem, hisz te reszketsz! Gyere, üljünk le a kandalló mellé, és beszélgessünk kicsit!
Eliza, akit megdöbbentett az asszony hirtelen nyájassá váló viselkedése, hagyta, hogy nénikéje a kandalló előtt elhelyezett székek egyikéhez vezesse. Első benyomása egyszeriben semmivé lett, ahogy az idős hölgy alkalmazásában rá váró szörnyű jövőjéről szőtt képek is.
– Ötéves korodban láttalak utoljára. Istenkém, hogy milyen csinos lettél! – Csodálattal bámult Elizára, mintha csak rég elveszett unokáját látta volna benne. Laurence kivételével ő volt az egyetlen, aki valaha csinosnak nevezte. Eliza egy pillanatra eltöprengett, vajon a férfi bókja őszinte volt-e. – Olyan boldog vagyok, hogy beleegyeztél, és hozzám költözöl! Amióta Alexander visszament Oroszországba, elmaradtak mellőlem a fiatalok. Hamarosan látogatóba utazom az unokáimhoz, és te elkísérsz. Tetszeni fog neked az orosz udvar.
Sophia néni mesélt neki Oroszországról és arról, milyen lesz ott az életük. Hangja finom akcentusa révén lágyan csengett. Amióta maga mögött hagyta a Huntford-birtokot, Eliza most először érezte úgy, hogy nem üldözi a balsors, és hogy többé már nem magányos.
– De Lady Ruszanov…
– Hívj egyszerűen csak Sophia néninek! Mégsem járja, hogy az unokahúgom hajlongjon előttem.
– Sophia néni. – A név megnyugtatóan hatott rá, és azokra az időkre emlékeztette Elizát, amikor még igazi család vette körül. Úgy tűnt, ismét így lesz, jóllehet nem a saját családja, amelyet Laurence-szel alapíthattak volna. – Hiszen nem is beszélek oroszul. Hogy boldogulnék?
– Majd megtanulsz. És az úriemberek imádni fognak. – Összecsapta a tenyerét, amikor arra gondolt, hogy Elizára mennyi francia négyes vár. – Találunk számodra egy fess grófot, aki majd nőül vesz, de az is lehet, hogy mindjárt egy herceget.
Elnevette magát, ám Elizának nehezére esett osztozni nagynénje örömében. Egyetlenegy férfira vágyott, ám mint kiderült, ez nem volt kölcsönös. Elhessegette fájdalmát, hogy tisztázza, tulajdonképpen milyen minőségben számít rá az asszony.
– Azt hittem, a társalkodónője leszek.
– Úgy van. Szemüveggel sem elég jó a látásom, hogy olvassak és írjak, de ez még nem ok rá, hogy egy fiatal hölgy ne szórakozzon, csak búslakodjon. És te jól fogod érezni magad.
Miközben Sophia néni tovább mesélt neki Oroszországról, Eliza ráébredt, hogy igazi kaland vár rá, bár magányos, mivel a Laurence visszautasítása kapcsán szerzett sebek még nem gyógyultak be. Valahogy nehezére esett elhinni, hogy a nénikéje valóban szívesen látja. Az asszonyt házassága révén fűzték hozzá rokoni szálak, és Mrs. Bellnél már megtapasztalta, hogy a házastársi eskü senkit sem kényszerít arra, hogy törődjön a másikkal. El nem tudta képzelni, hogy egy előkelő származású, külföldi úriember kedvét lelje egy egyszerű, nincstelen teremtésben. Mindazonáltal ha egy tánc egy gróffal képes elfeledtetni vele Laurence hűtlenségét, akkor megpróbálja jól érezni magát Oroszországban.